Prohlášení Spolku rodinněprávních a opatrovnických soudců

6. června 2018 v 14:44 | SROS |
Prohlášení Spolku rodinněprávních a opatrovnických soudců
Jsme velmi znepokojeni současným vývojem sociálně-právní ochrany dětí v České republice.
Metodické vedení ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky směřuje k rozkolísání až k destrukci stávajícího fungujícího systému sociálně-právní ochrany dětí, aniž by tento systém byl nahrazen jiným vhodným modelem. To se velmi úzce a zásadním způsobem dotýká také činnosti opatrovnických soudců do té míry, že bylo rozhodnuto učinit toto prohlášení – jímž se ztotožňujeme s názorem vyjádřeným v dokumentech Profesní komory sociálně-právní ochrany dětí.
Metodické pokyny a různá doporučení vydávaná Ministerstvem práce a sociálních věcí / Metodická příručka pro kurátory pro děti a mládež z roku 2017, Metodická informace k některým otázkám, vztahujícím se k umísťování dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pobytu dětí v těchto zařízeních ze dne 14. 3. 2018, č.j. MPSV-2018/52877, různá metodická doporučení k výkonu kolizního opatrovnictví, zákazu používání 7denních předběžných opatření ze strany OSPODu, upřednostňování pěstounské péče na přechodnou dobu za každou cenu / zcela popírají i základní ústavní principy, týkající se dětí, jako je právo na vzdělání, právo na ochranu rodiny a rodinného života, právo na ochranu zdraví, na péči odpovídající jejich potřebám a zájmům.
Za Spolek rodinněprávních a opatrovnických soudců předsedkyně Spolku
JUDr. Libuše Kantůrková
Kolín 31. května 2018