Studie a výzkumy

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v poslední době k nám přicházejí nejrůznější studie a výzkumy, se kterými bychom se s Vámi rádi podělili. Předně chceme zmínit, že uveřejněné studie, či výzkumy nemusí být v souladu s dlouhodobým názorem PKSPOD k dané problematice, ale spíše Vám mohou sloužit pro inspiraci ve Vaší práci. Pokud máte nějaké další stanoviska a výzkumy, neváhejte je nám poslat na emailovou adresu: pkspod@seznam.cz

S pozdravem

Tým PKSPOD

Westphalová OSPOD jako KO

JUDr. Lenka Westphalová se ve své prezentaci věnuje výkonu funkce kolizního opatrovníka zajišťovaného orgánem SPOD. Institut opatrovnictví popisuje z hlediska hmotněprávního a procesního.
Svůj výklad doplňuje řadou judikátů. Zabývá se rovněž otázkou nahlížení do spisu a podjatosti kolizního opatrovníka.

VÚPSV rekonstitutované rodiny