Stanoviska Profesní komory

1. Dopis_PKSPOD_Vládní_výbor_pro_práva_dítěte_7. 5. 2018

2. Úvodní_dopis_PKSPOD_o_založení_PKSPOD_dopis_kraje_2018_květen

3. Stanovisko_PKSPOD_ 1_2019_kolizní opatrovnictví_17_2_2019

4. Odpověď_MPSV_k_platovému_zařazení_pracovníků_OSPOD_8_4_2019

5. Stanovisko_PKSPOD_2_2019_k_návrhu novely Občanského zákoníku a souvisejících legislativních předpisů při uzavírání dohod mezi rodiči před notáři_6_5_2019

6. Dopis_PKSPOD_na_MPSV_ke koliznímu opatrovnictví_21_6_2019

7. Dopis_PKSPOD_na_MPSV_§6 a řešení dalších problémů s MPSV_18_9_2019

8. Dopis_PKSPOD_ministr_školství_novela_školského zákona_15.1.2020

9. Dopis_PKSPOD_na_MPSV_Posuzování nároku prarodičů a praprarodičů na odměnu pěstouna z důvodů hodných zvláštního zřetele (Instrukce a metodická informace)_3.2.2020

10. Dopis_Policejní_presidium_Problematika identifikace pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí_8.6.2020

11. Odpověď_Policejní_presidium_Problematika identifikace pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí – sdělení_30_7_2020

12. Dopis_PKSPOD_na_MPSV_ohledně stanoviska_policejní presidium_17. 8. 2020

13. Dopis_PKSPOD_na_MPSV_ohodnocení pracovníků OSPOD_9_9_2020

14. Odpověď_MPSV_k_Odměnám_pro_pracovníky_OSPOD_29.9.2020

14a. Dopis_PKSPOD_na_MPSV_ke_koliznímu_opatrovnictví

15. Dopis_PKSPOD_na_MPSV_platové ohodnocení pracovníků OSPOD_26. 4. 2021

16. Pilíře_PKSPOD_21_5_21

17. Pilíře_PKSPOD_podzim_2021

18. Dopis_PKSPOD_na_MPSV_ke_kompetencim_NNO_10_11_2021

19. Odpověď_MPSV_ke_kompetencím_NNO a § 6_13_12_2021

19a. Stanovisko PKSPOD_tajemníkům_k 11. platová třída_na_OSPOD

21. Dopis_PKSPOD_k_ZOZ_na_MPSV_18. 1. 2022

22. Dopis_PKSPOD_Sociální pracovník na soudě_MPSV_JA_dopis_17. 1. 2022

23. Dopis_ministr_MPSV_poděkování zaměstnancům OSPOD_24_2_2022

24. Odpověď_MPSV_k_ZOZ_18_3_2022

25. Dopis_PKSPOD_MV_SMO_k_ZOZ_31_3_2022

26. Dopis_MV_na_MPSV_k_ZOZ_11_4_2022

27. Odpověď_MV_ZOZ_12_4_2022

28. Dopis_PKSPOD_ZOZ_dopis Institut_24. 5. 2022

29. Odpoved_Institut_ZOZ_25_5_2022

30. Dopis_PKSPOD_Návrh_profesního+růstu+zaměstnanců+OSPOD_15. 7. 2022