Odborné sekce PKSPOD

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

k 30.11.2018 byly spuštěny tyto sekce PKSPOD:

  1. Sekce právní
  2. Sekce NRP
  3. Sekce Kuratela pro děti a mládež
  4. Sekce Vzdělávání
  5. Sekce Soudní spory o děti a § 6

Činnost sekcí bude zaměřena zejména k připomínkování důležitých, strategických a legislativních dokumentů dle zaměření příslušné sekce.

Sekce jsou složeny ze zástupců nejenom obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (řádných členů PKSPOD), ale také jejich členy jsou zaměstnanci některých krajů (čestní členové), kteří vyslovili souhlas s členstvím nejenom v PKSPOD, ale chtějí se angažovat v odborných sekcích.

Do sekcí se mohou řádní i čestní členové i nadále přihlašovat a přihlášky nejsou limitovány lhůtou, takže je možné se do nich hlásit i v průběhu dalších měsíců, či let. V případě zájmu o členství v některé z výše uvedených sekcí, nám můžete napsat na postmaster@pkspod.cz.

Veškeré podněty pro jednotlivé sekce PKSPOD je nutné zasílat na email: pkspod@seznam.cz s uvedením jména žadatele a čísla členské průkazky. Po obdržení podnětu, bude podnět dle svého obsahu přeposlán konkrétní sekci k vyřízení.

Iniciátorem podnětu může být i subjekt státní správy, který participuje nějakým způsobem na agendě SPOD (ústřední orgány státní správy, krajské úřady, Veřejný ochránce práv, UMPOD apod.)

S přátelským pozdravem

Mgr. Jana Dvořáková

Předsedkyně PKSPOD