Vážené členky a členové Profesní komory,

v těchto dnech bude odeslán dopis paní ministryni MPSV a náměstkyni sekce 2 téhož ministerstva s žádostí o zařazení Profesní komory SPOD mezi připomínková místa ve smyslu čl. 5, bodu 11 Legislativních pravidel Vlády schválených naposledy Usnesením Vlády ze dne 17. 1. 2018 č. 47.

Vzhledem k tomu, že cílem PKSPOD je vytvoření silné odborné profesní organizace jako platformy pro zvyšování profesionality a prestiže SPOD, pro vzájemné předávání zkušeností mezi pracovníky SPOD, poskytování profesní podpory a hájení zájmů svých členů, zaujímání stanovisek k otázkám týkajícím se SPOD, pořádání odborných diskusí, vytváření nástrojů pro legislativní změny a jejich prosazování a následnou realizaci v praxi, považujeme tento krok  za stěžejní a jasný signál, že chceme být spolupracujícím subjektem, který bude rád spolupracovat s MPSV a s dalšími subjekty působícími v agendě SPOD.

Tým PKSPOD