Pozvánka na zajímavé akce 1. pololetí 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

níže uvádíme pozvánky na tři akce, které se budou konat v 1. pololetí 2019 a některé z nich budou zastoupeny i členy PKSPOD. Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Členové Výboru PKSPOD

 

Efektivní řešení rodičovských konfliktů

Program 2019 záštita MŠMT a MPSV

Pozvánka kulatý stůl_KO_jinak