Metodické doporučení MŠMT k postupu školských zařízení pro výkon ÚV a OV

Vážené kolegyně a kolegové

níže přinášíme metodické doporučení MŠMT pro současnou dobu.

Metodické stanovisko MŠMT k postupu školských zařízení pro výkon ÚV a OV