Informace ke koronaviru – aktuality MPSV v agendě SPOD

Vážené kolegyně a kolegové,

MPSV zpracovalo metodické doporučení k zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci mimořádných bezpečnostních opatření v souvislosti s epidemiologickou hrozbou COVID-19.

Níže je uveden odkaz na webové stránky MPSV k tomuto doporučení

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#SP%20OCHRANA%20DETI