Jak hovořit s dětmi o koronaviru – letáky pro děti, i pro pečovatele

na odkazu níže, naleznete článek k tématu, jak hovořit s dětmi na téma koronaviru.

http://www.pravonadetstvi.cz/aktuality/jak-hovorit-s-detmi-o-koronaviru-letaky-pro-deti-i-pro-pecovatele.html