Milé kolegyně a milí kolegové,

předkládáme Vám průběžnou rekapitulaci z dění naší členské základny 😊.

Děkujeme Vám všem za aktivitu a zapálení, se kterými reagujete na naše podněty, děkujeme i za to, že se na nás s důvěrou sami obracíte a hlavně! děkujeme, že jste členy, protože Vaše členství, je pro Vás jednoduchý úkon, který však znamená značné posílení postavení profesní organizace a zlepšení podmínek výkonu SPOD. Prosím porozhlédněte se kolem sebe a máte-li kolegy a kolegyně, kteří k nám patří jakožto OSPODští a nejsou ještě členy, doporučte nás. Děkujeme.

 

Průběžná rekapitulace:

1.       PKSPOD vyzvala své členy, aby se v prázdninovém čase vyjádřili na email PKSPOD ohledně výkonu KO, především nás zajímala otázka, zda pracovníci OSPOD shledávají z pohledu prospěchu dětí, aby kolizní opatrovnictví zůstalo i v budoucnu v rukou OSPOD, či nikoli.

Odpovědi přicházejí tentokrát opravdu ve velmi hojném počtu a ze všech koutů České republiky. Panuje v nich naprostá jednotnost. Až na jednu jedinou odpověď (z řádu set) shledávají pracovníci OSPOD jako přínosné a v zájmu dětí, když jim pro jejich kolizní zastupování bude zachovaná dosavadní dostupná síť sociálně právní ochrany dětí. Všichni však upozorňují na důležitost uchopení této profese v rámci OSPOD jakožto samostatné pozice, zajištění odborného vzdělávání a metodiky.

Děkujeme všem, kdo poskytli PKSPOD svůj názor a tím se podíleli na tom, jaké stanovisko bude PKSPOD na dalších jednáních v této věci tlumočit a prosazovat.

 

2.       V září PKSPOD požádala všechny krajské úřady, aby zodpověděly otázky PKSPOD na téma, zda jejich kraj zpracoval metodiku k výkonu kolizního opatrovnictví, aby sjednotil postup alespoň v rámci kraje, zda by uvítaly kraje v této věci iniciativu MPSV a konečně také, zda se domnívají, že by kolizní opatrovnictví mělo i v budoucnu zůstat zpravidla v rukou OSPOD.

PKSPOD obdržela již odpovědi z většiny krajských úřadů. Z jejich odpovědí je zřejmé, že v naprosté většině zatím (3:8) nevytvořily žádné metodiky ve svých krajích, jakkoli se problematice věnují na poradách se svými OSPODy a dále též zprostředkovávají informace o dané problematice svým OSPODům. Kraje nemají jednotný názor v otázce, zda by kolizní opatrovnictví mělo zůstat v budoucnu v rukou OSPOD. Pokud by tomu tak bylo, uvítaly by, stejně jako OSPODy jednotnou metodiku pro tuto „specializaci“ výkonu SPOD a odborné vzdělávání v této oblasti.  V naprosté většině by kraje v oblasti výkonu kolizního opatrovnictví uvítaly aktivitu MPSV.

 

Děkujeme velice i krajským úřadům za jejich odpovědi a spolupráci, stejně tak, jako za otevřenost a vysvětlování vlastních postojů k dané problematice.

 

3.       PKSPOD zaslala ministrovi a vedení MPSV dopis o aktuální neutěšené situaci na OSPOD napříč ČR, popsala některé důvody tohoto stavu a navrhla i určité možnosti řešení krize na OSPODech (dopis naleznete na webových stránkách PK SPOD.

 

Dne 20. září 2022 proběhlo na dané téma jednání MPSV a PKSPOD s následujícím výsledkem:

 

Shoda při jednání s MPSV panovala v následujících bodech:

 

* Dne 10. října 2022 bude na MPSV realizováno meziresortní jednání na téma kolizního opatrovnictví, kde k soudcům JUDr. Vladimíru Polákovi a jeho kolegyni ze stejného soudu doporučila PKSPOD MPSV přibrat ještě jiné opatrovnické soudce, aby bylo zajištěno více úhlů pohledu a zkušeností z praxe soudců. Na doporučení PKSPOD posílí na jednání soudce i zkušená opatrovnická soudkyně Mgr. Olga Šimarková, z praxí na obvodní i krajské úrovni a možná i jiní soudci pozvaní MPSV.

* Možnost OSPODů čerpat z transferu na výkon SPOD náborový příspěvek pro nové zaměstnance

* PKSPOD požadovala, aby stávající pracovníci OSPOD obdrželi ještě letos mimořádnou odměnu za dlouhodobé zástupy za chybějící, začínající a odcházející zaměstnance, k tomu se však MPSV dodatečně vyjádřilo, že nemá na takový závazek finance

* MPSV se zamyslí, jak alespoň dočasně snížit práh vstupu pro nové zaměstnance, kteří by chtěli na OSPOD pracovat, ale nesplňují kvalifikaci.

* MPSV osloví dopisem úřady, kde vysvětlí činnost OSPOD, za účelem neúkolování pracovníků OSPOD činnostmi, které s výkonem SPOD buď vůbec nesouvisí, anebo by je mohla ošetřit kvalitní komunitní práce a plánování.

*  MPSV by dle PKSPOD mělo též učinit osvětu mezi soudci o tom „co je“ OSPOD

*  MPSV má zájem prostřednictvím PKSPOD vytvořit jakési „online-diskusní stoly“, kdy pracovníci OSPOD si zadají prostřednictvím PKSPOD téma a MPSV bude napřímo na dané téma diskutovat.

*  PKSPOD obdrží písemnou odpověď na dopis ohledně neutěšeného stavu na OSPODech v ČR.

 

Přátelé, kamarádi, kolegyně a kolegové, je to těžké, snažíme se a děláme co můžeme. Aktuálně se má věc tak, že:

1.       Ohledně výkonu kolizního opatrovnictví se PK SPOD vrací ve značné části ke stanovisku č. 1/2019, jinými slovy již v roce 2019 jsme zastávali názor, který se i s odstupem let jeví jako aktuální a je v souladu s názory pracovníků OSPOD. Porovnejte prosím v záložce našeho webu stanoviska a potom č. 1/2019.

2.       PKSPOD počká na písemnou odpověď ministra a vedení MPSV k dopisu ohledně neutěšeného stavu na OSPOD. Potom naplánujeme spolu s Vámi event. další kroky.

3.       Prosím sdělte nám, zda máte zájem o neformální odborné online setkávání vás/nás a MPSV nad odbornými tématy, které si sami zadáte a kterým poskytne platformu PKSPOD? Případně rovnou navrhněte témata. PKSPOD navrhuje téma například BUDOUCNOST A SMĚŘOVÁNÍ OSPOD V ČR OČIMA A V PLÁNECH MPSV.

Tolik aktuální průběžné zprávy. Přejeme Vám krásný podzim.

Vaše/naše PK SPOD