Milé kolegyně a milí kolegové, přátelé

·
v přílohách níže si vám dovolujeme předložit odpovědi MPSV na náš otevřený dopis (PKSPOD doručen 6.12.2023), nejprve v podobě dopisu a následně i na dotaz podaný podle zákona o svobodném přístupu k informacím (PKSPOD podaný dne 4.12.2023).

Necháváme záměrně bez komentáře a jen na Vašem posouzení, zda odpovědi reagují na konkrétní dotazy PKSPOD.

Dne 19.12.2023 proběhlo jednání s panem ministrem a zástupci MPSV.

 

Abychom se nedopouštěli zavádějících či subjektivních hodnocení výstupů z jednání, snesou výstupy z jednání se zástupci MPSV a panem ministrem srovnání s odpověďmi MPSV v přiložených dopisech.

 

Pan ministr aktuálně zastává názor, že OSPODy nechtějí změny a vlastně brzdí jeho plány, které je ale stejně rozhodnut stihnout do konce volebního období (aktuální novela, nový zákon).

 

Argumenty o potřebě řádné odborné diskuse, kterou nelze zkrátit a vpasovat do několika setkání 200 lidí během půl roku nebyly slyšeny.

 

MPSV vyjadřuje názor, že OSPODy nemají konkrétní argumenty.

 

Nabízí se otázka, jaké konkrétní argumenty může kdokoli deklarovat, když na konkrétní dotazy samo MPSV odpovídá slovy „několik“, jako vyjádření konkrétního počtu, na otázku, jaké jsou výstupy odpovídá slovem „různé“, na otázku, kde jsou zveřejněny výstupy zní odpověď „jsou neveřejné a MPSV je využívá k legislativní činnosti“, neboli MPSV využívá zřejmě ke své legislativní činnosti nějaké neveřejné materiály, různých závěrů, z neformálních skupin, kterých bylo několik. Těžko se k tomuto konkrétně vyjadřuje, když jediné konkrétní pro PKSPOD je, že právě tento způsob jednání a komunikace MPSV s odbornou veřejností je podstata následných problémů.

 

MPSV nabídlo, že by PKSPOD v lednu zaslalo návrh paragrafového znění nového zákona k okomentování.

Vedení PKSPOD velmi uvítá Vaše názory ohledně toho, zda má smysl ve spolupráci nad právními normami s MPSV pokračovat, když vstupy jsou pořád stejné.

mpsv 106 161627245-423361-231218131938 (1)

priloha_1282617505_0_161442956-423327-231207144537

DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ
A PŘIPOMÍNÁME, ŽE SE JEŠTĚ STÁLE MŮŽETE STÁT REGISTROVANÝMI ČLENY, KDY Z ROČNÍHO
ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU 1 000,- Kč VÁM BUDE UHRAZENO OSOBNÍ PRÁVNÍ POJIŠTĚNÍ NA
CELÝ ROK 2024, BUDEME ZA VAŠI ÚČAST MOC RÁDI A DĚKUJEME VÁM

 

PKSPOD VÁM PŘEJE KRÁSNÉ
VÁNOCE A HODNĚ ŠTĚSTÍ PO CELÝ NADCHÁZEJÍCÍ ROK 2024