Milé kolegyně a milí kolegové,

otevíráme tímto nadpisem „nepravidelné“ okénko šíření osvěty, nápadů, pomocných nástrojů a dobré praxe na stránkách PKSPOD. Pokud kdokoli z Vás na OSPOD máte radost z toho, že se Vám nějaká specializace, ale i maličkost v práci s klienty daří více než ostatním, pojďte prosím tyto zkušenosti s námi sdílet. PKSPOD je bude pod tímto nadpisem a podle zájmu třeba i ve zvláštní samostatné složce pro inspiraci zveřejňovat. Děkujeme za Vaše nápady, doporučení i zkušenosti z praxe.

Rádi bychom Vás v této souvislosti informovali, že PKSPOD navázala v některých oblastech spolupráci s nadací SIRIUS. Obě organizace se prostřednictvím svých zástupců shodly na tom, že:

·       Vnímáme stejnou potřebu zmapovat z různých odborných úhlů pohledu spisové dokumentace a životní příběhy dětí, které zemřely v České republice v důsledku syndromu CAN, či s podezřením na syndrom CAN. I nadace Sirius vyzve tedy ke spolupráci zástupce Veřejného ochránce práv. PKSPOD se k této iniciativě připojuje a shledává ji jako velmi žádoucí.

·    Jako potřebné jsme shodně shledali i zmapování přibližného počtu (procenta) dětí, které jsou umístěné v institucionální péči, a přitom dochází na základě souhlasů OSPODů domů na pravidelné pobyty. PKSPOD požádala Nadaci Sirius o pomoc v tom, že se domnívá, že by podobným dětem a jejich rodinám velmi pomohly školy internátního typu, které by dokázaly doplnit a podpořit rodičovské kompetence, a přitom by nevyvazovaly rodiče z jejich rodičovské odpovědnosti a péče. Děti by potom nemusely mít stigma dítěte z dětského domova. Ke zmapování bude potřeba naší laskavé součinnosti, o kterou si Vás předem dovolujeme požádat.

·       Dovolujeme si Vám rovněž níže nabídnout příručky Nadace Sirius pro identifikaci ohroženého dítě, které vznikly jako podpora pro pediatry a pro školská zařízení. Z příručky následovně vychází i Věstník Ministerstva zdravotnictví, kterým jsou povinni se řídit pediatři v ČR (rovněž přikládáme). Řada z nás je s přiloženými materiály již seznámená a PKSPOD se omlouvá, že je znovu doporučuje. Máme nicméně za to, že se jedná o odborně dobře zpracovaný materiál, který si zaslouží pozornost OSPOD hned z několika důvodů.

1.       Materiál může být podpůrný i pro pracovníky OSPOD v rámci vyhodnocování situace dítěte.

2.       Je vhodné, abychom my na OSPODech věděli, z čeho vychází/měli by vycházet školy a lékaři.

3.  Cokoli se v rámci ohrožení především nejmenších dětí přihodí, považuje PKSPOD pro OSPODy za velmi podstatné, aby mohly porovnat postup především lékařů s Věstníkem Ministerstva zdravotnictví (než se veřejně zobecní, že za vše může OSPOD).

4.   Je zřejmé, že právě děti nejútlejšího věku, které nenavštěvují žádné zařízení jsou nejzranitelnější a pediatr bývá často jediným, kdo nedostatečnou péči, či dokonce konkrétní ohrožení dítěte může odhalit. PKSPOD je z praxe známo, že při naprosté úctě k činnosti lékařů pro děti a dorost, se ne vždy Věstníkem řídí, či jej mají v povědomí. PKSPOD činí Věstníku osvětu mezi OSPODy i proto, že budeme-li se na něj u pediatrů odkazovat, přispěje i tato činnost k motivaci Věstník, ale i obě příručky lékaři a pedagogy  nastudovat a využívat v  praxi.

 

Vestnik-MZ_10-2022

oznámení škola na ospodŠablona_1_oznameni_na_OSPOD

oznámení škola na ospodŠablona_1_oznameni_na_OSPOD

ŠkolyPriloha_5_Metodickeho_doporuceni_tyrane_zneuzivane_zanedbavane_dite

ordinacePrirucka_pro_PLDD_karta_symptomu

pediatrPrirucka_pro_PLDD_final_2.vydani