Otevřený dopis paní ministryni a náměstkyni 2. Sekce správních činností a sociální politiky MPSV

Vážená paní ministryně Ing. Jaroslava Němcová, MBA

Vážená paní náměstkyně Mgr. Jana Hanzlíková
Vážená paní ministryně a paní náměstkyně,
dne 2.5.2018 byl v České televizi odvysílaný pořad Otisky doby, s podnázvem „Český Barnevernet?“. Profesní komora sociálně právní ochrany dětí zaujala k tomuto pořadu stanovisko. Vzhledem ke skutečnosti, že v uvedeném pořadu senátorka za Hnutí ANO vyzývala občany, aby se s problémy s OSPOD obraceli jedině na paní ministryni, dovolujeme si i my Vám sdělit pohled pracovníků OSPOD ČR na daný pořad – viz níže přílohy.
Vzhledem k tomu, že předpokládáme a věříme, že MPSV nepodporuje trend presentovaný Českou televizí v uvedeném pořadu, dovolujeme si Vás požádat o zaujetí stanoviska k danému tématu. Vaše odpověď bude zveřejněna na blogu Profesní komory SPOD http://pkspod.blog.cz.
S pozdravy a přáním všeho dobrého
Mgr. Jana Dvořáková
Předsedkyně Profesní komory
sociálně-právní ochrany dětí, z.s.