Otevřený dopis opatrovnickým soudcům

Vážení opatrovničtí soudci,
vzhledem k tomu, že atmosféra kolem sociálně právní ochrany dětí je v současné době poměrně rozjitřená, dovolujeme si Vám oznámit, že byla založena a u Městského soudu je řádně zaregistrována, Profesní komora sociálně právní ochrany dětí, z.s.
Profesní komora SPOD vznikla z potřeby řadových pracovníků SPOD, o jejichž práci hovoří tak často ti, kteří ji vlastně vůbec neznají, anebo s ní mají přinejmenším nečitelné úmysly. Vzhledem k tomu, že naše profese jsou si tak blízké a tak efektivně dosud spolu fungovaly, dovolujeme si Vám zaslat na vědomí stanovisko Profesní komory SPOD k pořadu, který odvysílala ČT dne 2.5.2018 a který se významně dotýkal a urážel i Vaši činnost. Nejen v pořadu, ale i v dalších mediích, naposledy například v odborném časopise Právo a rodina (č. 4/2018), jsou opatrovničtí soudci představováni veřejnosti, jako nekvalitní administrativní pracovníci, kteří bez „sociálky“ si neumějí utvořit vlastní názor. Z toho důvodu je nutné od nich „sociálku“ separovat.
Jenom my, kteří poctivě společně probíráme ze všech stran každý dětský osud a mnohdy se kvůli tomu třeba i neshodneme, jenom my víme, jak urážlivé a zavádějící takové trendy seznamování veřejnosti s naší prací jsou.
Pokud rozšíříte informaci o vzniku odborné Profesní komory SPOD, z.s. ve svých řadách a pokud budete mít vůli s námi spolupracovat, bude nám opravdovou ctí. Veřejnost by se asi opravdu divila, kdyby mohla objektivně nahlédnout do soudního odvětví, které je dle našeho názoru skutečně odvětvím nejspravedlivějším a dosud nejméně ovlivnitelným.

Věříme, že nám spolupráce s Vámi ještě dlouho vydrží.

S úctou, Dagmar Kubičíková, členka výboru PKSPOD