Informace PKSPOD: 12. schůze Výboru pro sociální politiku vyzvala MPSV ke stažení vadných metodik ke kuratele a k ZDVOP

 
Dne 10. 5. 2018 se konala v Poslanecké sněmovně 12. schůze Výboru pro sociální politiku (VSP PS), která se zabývala vadnými metodikami ke kuratele pro děti a mládež a metodické informaci vztahující se k zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) a vyzvala MPSV ke stažení těchto metodik. Úsilí bylo korunováno úspěchem, VSP PS vyzval téměř jednoznačně (deset poslanců pro stažení, dva se zdrželi, 0 proti) MPSV ke stažení metodiky spolu i s metodikou pro ZDVOP. Je však třeba se podivit nad tím, že situace kolem vydaných metodik musí řešit až Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny a neexistuje v rámci MPSV vnitřní kontrolní systém, který by v budoucnosti bránil státním zaměstnancům vydávat vadné, či protizákonné metodiky. Profesní komora SPOD vítá tento první krok k odstranění těchto vadných metodik. Dalším krokem byla porada krajských metodiků SPOD dne 11.5.2018 na půdě MPSV, na které paní ministryně přislíbila přepracování výše uvedených metodik.