Poděkování členům PKSPOD za hlasování o metodikách MPSV

Vážení členové PKSPOD, kolegyně a kolegové,
máme za sebou první hlasování ohledně odborného stanoviska naší organizace.
Chceme se s Vámi podělit o obrovskou radost a současně Vám i velice poděkovat za to, jakým způsobem jste se zhostili svého práva se odborně vyjádřit. Hlasovali jste ve značně hojném počtu a je zřejmé, že naši členové nepatří k těm, kteří jen kritizují, přihlížejí, ale sami pro změnu nic nedělají. Vy jste Ti, kteří umí dát svůj názor najevo a jste schopni pro něj i něco udělat. Například se stát členem vlastní Profesní organizace, aktivně v ní projevovat svůj názor a upřednostnit zájem o svou profesi nad dílčími malichernostmi. Za to Vám chceme upřímně poděkovat, říci Vám, že si Vaší značné podpory nesmírně vážíme, avšak současně se jí cítíme velmi zavázáni.
Hlasování bylo včera skončeno a dnes Vám předkládáme stanovisko PKSPOD společně s dopisem, kterým jsme oslovili MPSV a který uvádíme v samostatném článku na tomto blogu, včetně uvedení výsledku hlasování.
Tým PKSPOD