Stanovisko o metodických příručkách MPSV na základě hlasování členů PKSPOD

Vážené kolegyně a vážení kolegové, členové Profesní komory SPOD,
Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny České republiky vydal na svém 12tém zasedání, dne 10.5.2018 45. Usnesení, kterým žádá ministryni práce a sociálních věcí o bezodkladné stažení příruček pro kuratelu pro děti a mládež a metodickou informaci pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Na stránkách MPSV se objevila krátce tisková zpráva, že příručky budou zrevidovány a do té doby, pro právní stabilitu ČR, mají být dodržovány. Zpráva na portálu MPSV již aktuálně není a nebyla nahrazena ani žádným jiným sdělením. Profesní komora SPOD by ráda zaujala k příručkám objektivní stanovisko, které bude vycházet z názorového souboru svých členů. Vážení, již zapsaní řádní i čestní členové, pokud máte chuť se zapojit do sběru názoru Profesní komory, máte první možnost. Pošlete prosím email s Vaším jménem na adresu pkspod@seznam.cz, do kolonky PŘEDMĚT napište prosím METODIKY a vyjádřete svůj názor na to, zda:
  • Metodiky mají zůstat v platnosti v nezměněné podobě
  • Metodiky mají být přepracovány a upraveny
  • Metodiky mají být staženy zcela
Vaše přihlášky i žádosti o čestné členství máme evidované a s radostí Vám dáváme poprvé právo, se v naší profesní organizaci podílet na stanovisku pracovníků SPOD. Tak pojďme do toho 😊 Hlasování se mohou účastnit jen řádní a čestní členové, přičemž nám bylo ctí, že jsme dosud mohli přijmout každého, kdo o členství v profesní komoře SPOD požádal. Své názory prosím posílejte do data 4. června 2018. Následně budou zpracovány a výsledné stanovisko bude zveřejněno na našem blogu a zasláno MPSV.
Zvukové záznamy z jednání z Výboru pro sociální politiku najdete zde: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4306&ido=1313&td=22&cu=12 soubor pod názvem 1081.mp3
Usnesení Výboru pro sociální politiku naleznete zde: http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=145694