Dne 10.4.2019 se uskutečnila schůzka členů Výboru PKSPOD se zástupci MPSV.

Na tomto setkání došlo ze strany členů PKSPOD k představení profesní komory, její činnosti a jejích představ fungování do budoucna. PKSPOD ústy svých představitelů nabídla MPSV úzkou spolupráci a to při řešení otázek spojených s agendou sociálně-právní ochrany dětí. Výše uvedení zástupci MPSV se shodli se členy PKSPOD na častějším setkávání (4x do roka), kdy na každé schůzce bude řešena konkrétní oblast, která je důležitá pro sociálně-právní ochranu dětí v ČR. V tomto smyslu chce celý Výbor PKSPOD vyjádřit poděkování zástupcům MPSV za umožnění a navázání blízké spolupráce mezi oběma subjekty v agendě sociálně-právní ochrany dětí. Další setkání se uskuteční v červnu a bude zde probíráno téma soudních sporů o děti. PKSPOD věří, že navázání spolupráce mezi oběma subjekty přispěje k zefektivnění sociálně-právní ochrany dětí v ČR.