Odpověď MPSV 11. platová třída

PKSPOD usiluje o důstojné a jednotné odměňování pracovníků OSPOD. Níže zveřejňujeme odpověď MPSV k žádosti PKSPOD o aktivní přístup MPSV k platovému zařazení a odměňování pracovníků OSPOD. 

platove_zarazeni_pracovníků OSPOD