Stanovisko Spolku opatrovnických soudců

k novele o. z., týkající se schvalování dohod notáři.

 

připomínky k občanskému zákoníku