Na základě četných dotazů od pracovníků OSPOD, zda se na aktualizovaném komentáři ZSPOD autorů: Mgr. Daniel Hovorka, Mgr. Adam Křístek, PhDr. Miloslav Macela, Mgr. Klára Trubačová, JUDr. Zuzana Zárasová, stav textu k 21.6.2019,podíleli i členové PKSPOD odpovídáme, že na tomto komentáři se nepodílel nikdo z členů PKSPOD, a navíc se PKSPOD od tohoto komentáře distancuje.

Zaměstnancům OSPOD můžeme doporučit komentář, na který jsme již upozorňovali na konci roku 2018 a je z pera autorů Romany Rogalewiczové, Kateřiny Cilečkové, Zdenka Kapitána, Martina Doležala a dalších. Čtyři autoři u tohoto komentáře jsou členy PKSPOD.

https://www.beck.cz/zakon-o-socialne-pravni-ochrane-deti