Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené členky a členové PKSPOD, vážení přátelé,

rok se sešel s rokem a opět stojíme před Vánocemi. Dovolte mi, za celý Výbor PKSPOD, popřát Vám vše nejlepší v osobním a profesním životě, mnoho úspěchů při ochraně zájmu a blaha dětí v roce 2020. Chci Vám rovněž všem mnohokrát poděkovat za spolupráci a aktivní činnost v rámci naší profesní komory, za Vaši podporu při jednáních se spolupracujícími subjekty, za Vaší práci pro naše odborné sekce. Rovněž chci mnohokrát poděkovat spolupracujícím subjektům: soudcům, krajským úřadům, neziskovým organizacím, dalším specialistům za spolupráci na poli SPOD.

Věřím, že rok 2020 bude neméně úspěšný a že budeme jako profesní komora dále pracovat pro blaho a zájem dětí a budeme čelit novým výzvám.

 

Prožijte tedy poslední dny roku 2019 v klidném a pokojném prostředí Vašich rodin a Výbor PKSPOD se bude těšit na další spolupráci s Vámi v roce 2020.

 

Za Výbor PKSPOD

Mgr. Jana Dvořáková

Předsedkyně PKSPOD