Milé kolegyně a kolegové,

s potěšením můžeme konstatovat, že jistě i díky aktivitám PKSPOD existuje již konečně usnesení vlády nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů (https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2019-12-16), díky kterému budeme konečně mít za stejnou práci stejné výchozí platové podmínky v celé ČR.