Vážené kolegyně a kolegové,
na konci loňského a počátkem letošního kalendářního roku je PKSPOD hojně žádána o pomoc a o podání informací v oblasti platového zařazení pracovníků OSPOD.

V této souvislosti jsou na stránkách PKSPOD pro všechny pracovníky OSPOD zveřejněny příslušné dokumenty ohledně platového zařazení pracovníků OSPOD.
PKSPOD potvrzuje, že některým pracovníkům OSPOD poskytla i podporu v podobě dopisů adresovaným tajemníkům příslušných úřadů. Tato drobná intervence byla v některých případech k potěšení všech shledána jako dostačující.     
Milé kolegyně a kolegové, pokud plánujete podobné (či v budoucnu jiné) podpory PKSPOD využít, učiní tak PKSPOD pro Vás ráda (jedná se o jednu z jejích hlavních činností). Pochopitelnou podmínkou pro konkrétní pomoc a podporu PKSPOD na Vašem OÚ ORP je však Vaše členství v profesní organizaci.  Prosíme tedy, abyste, než budete žádat o podporu, ověřili, zda máte platné členství v PKSPOD. Ušetříte tak čas strávený emailováním sobě i nám.
Děkujeme výbor PKSPOD