Dopis PKSPOD Ministerstvu práce a sociálních věcí ohledně posuzování nároku prarodičů a praprarodičů na odměnu pěstouna

Vážené kolegyně a kolegové,

níže přikládáme dopis PKSPOD adresovaný Ministerstvu práce a sociálních věcí ohledně posuzování nároku prarodičů a praprarodičů na odměnu pěstouna z důvodů hodných
zvláštního zřetele.

Stanovisko 1-2020