Leták pro děti a jejich rodiny (PKSPOD) ke zveřejnění a k úpravě ze strany OSPOD

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
PKSPOD vytvořila pro současnou situaci text informující jednotlivé skupiny obyvatel o dané situaci a o tom, jak tyto situace zvládat.

Text můžete použít a upravit dle potřeb svého místně příslušného OSPOD.
Váš tým PKSPOD