Stanovisko MV k prokázání totožnosti

Vážené kolegyně a kolegové,

níže přinášíme stanovisko MV k prokazování totožnosti po dobu nouzového stavu.

Stanovisko MV k prokázání totožnosti (část 2)