Vážené kolegyně a kolegové,
níže naleznete nové usnesení Vlády č. 305 a tiskové prohlášení MPSV k dávkám a k omezení papírování při rozhodování o přiznání dávek. Zároveň upozorňujeme, že byl také vládou schválen záměr paní ministryně Maláčové ohledně  dávek: 1) přídavek na dítě, 2) příspěvek na bydlení nebo 3) zvýšený příspěvek na péči, podle kterého by se nemusely pro nárok na výplatu ve 2. čtvrtletí dokládat Úřadu práce ČR příjmy a náklady na bydlení za první tři měsíce letošního roku (vycházelo by se z dosavadních doložených příjmů pro výplatu na 1.čtvrtletí). Zákon ještě musí schválit ve stavu legislativní nouze obě komory Parlamentu a podepsat prezident republiky.

26_03 TZ – MPSV omezí kvůli COVID-19 papírování

Usnesení Vlády č. 305