Metodické stanovisko MPSV k určení platových tříd u zaměstnanců zařazených k výkonu SPOD na úrovni územních samosprávných celků

Vážené kolegyně a kolegové,

níže je ke stažení zmíněné metodické stanovisko MPSV.

METODICKÉ_STANOVISKO_PLATY