Odkaz na webové stránky MPSV

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

níže uvádíme odkaz na web MPSV k současné epidemiologické situaci, který
je pravidelně aktualizovaný.

https://www.mpsv.cz/web/cz/socialne-pravni-ochrana-deti1

S pozdravem

tým PKSPOD