Stanoviska MPSV k aktuální situaci

Vážené kolegyně a kolegové, níže naleznete některé otázky a odpovědi k současné situaci a výkonu SPOD.

Stanoviska MPSV k aktuální situaci