Informace k aktuální situaci omezujících opatření v rámci SPOD

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

níže uvádíme odkaz na stránky MPSV, kde najdete veškerá usnesení a opatření ústředních orgánů státní správy ve vztahu k koronavirové problematice.

https://www.mpsv.cz/web/cz/socialne-pravni-ochrana-deti1