Doporučení MŠMT ke znovuobnovení školní docházky dětí v ústavní nebo ochranné výchově

Vážené kolegyně a kolegové

níže přinášíme informace a doporučení MŠMT.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

ochrana_zdravi_svp_FINAL 7.5.2020

pro_dopis_cj11933_2020_podepsane