Milé kolegyně a  kolegové,

je za námi velmi netradiční první polovina kalendářního roku. Zcela jistě jí již navždy budeme mít spojenou s opatřeními, která byla zavedena v souvislosti s šířením Covid – 19. I v době nouzového stavu jsme se snažili být s Vámi a přinášet Vám alespoň základní operativní informace a náměty. Vážíme si velmi poděkování za to, jak SPOD v době nouzového stavu fungovala, jistě nám však dáte za pravdu, že ten pravý pracovní nápor SPOD probíhá právě nyní, kdy se odkrývá a dohání vše, co bylo po určitou dobu uzavřeno a pozastaveno. Pracovní tlak je enormní a lidé nervózní. Přejeme Vám hodně sil, abyste časový deficit, který vznikl, ve zdraví a bez větších problémů zvládli. Více, než kdy jindy je důležité využít nadcházející dny dovolených ke skutečnému odpočinku a relaxaci. Přejeme Vám za PKSPOD pohodové prázdniny, hodně odpočinku a radosti.

Ve druhé polovině letošního roku chceme na Vaše přání otevřít rubriku dotazů a nezodpovězených témat na všechno, co Vás/nás trápí. Dotazů chodí skutečně hodně a to například i proto, že jste v nejednom případě uvedli, že se bojíte/stydíte zeptat jinde. Proto otevíráme nejčastější témata, se kterými se na nás obracíte a pokud jste členy, můžete nám na náš email pkspod@seznam.cz psát i Vaše poznatky, návrhy na řešení, či dotazy a připomínky. Ani my zdaleka neznáme všechny odpovědi, byť v našich odborných sekcích jsou zastoupeni metodici, právníci, lektoři SPOD i zástupci neziskových organizací. Některé odpovědi pro Vás možná poměrně dlouze zjišťujeme a sice proto, aby obstály a byly relevantní pro všechny, bez „krajových, či místních specifik“. Níže uvádíme jen některá témata, ke kterým dostáváme opakované dotazy.  Po prázdninách budou mít členové PKSPOD přístup k postupným informacím na daná témata.

Vybraná nejčastější témata, o kterých chcete diskutovat:

–          Je pro Vás hospodaření a spravování účelové dotace na výkon SPOD problém? Jak to mají jiné OSPODy a znáte někoho, kdo Vám v tomto smyslu  poskytl přehlednou a jasnou podporu?

–          Mají přednost různá metodická doporučení nebo zákon?, aneb jak je to když dojde na lámání chleba?

–          Musíte při výkonu SPOD předkládat PČR občanský průkaz nebo stačí průkaz služební? Jak je chráněno naše soukromí?

–          Lze při výkonu kolizního opatrovnictví dožádat jiný OSPOD o zástup a pokud ano, je třeba poskytnout zmocnění? Aneb…je potřeba rozlišovat výkon KO a výkon SPOD?

–          Jak přesně v ORP organizují OSPODy výkon pohotovostí, jak je zavádějí např. do elektronických docházek  a může výkon pohotovosti navazovat na pracovní dobu? Znáte někoho, kdo Vám v tomto smyslu poskytl přehlednou a jasnou podporu?

–          Kdy můžeme/nemůžeme poskytovat informace o případu u soudu a na PČR a co je k tomu zapotřebí?

–          Máte potíže se zařazením v samosprávném celku ORP ohledně výkonu veřejné správy?  

Samozřejmě můžete zasílat i další témata, či  dotazy.

Jeden, kupodivu opakovaný dotaz však rádi zodpovíme již nyní.

Dotaz: „JE PKSPOD PROMINISTERSKÁ?“ J

Odpověď: ANO! CHCEME BÝT PROMINISTERŠTÍ,  PROKRAJŠTÍ I PROORPŠTÍ A PROČ? PROTOŽE CÍLEM PKSPOD NENÍ BÝT V BOJI PROTI NĚKOMU, ALE SPOJOVAT, KOMUNIKOVAT A SPOLUPRACOVAT SE VŠEMI, KTEŘÍ MOHOU PŘISPĚT K MODERNÍMU A EFEKTIVNÍMU VÝKONU SPOD. CHCEME MODERNÍ SEBEVĚDOMÉ OSPODY A PROTO NELZE IGNOROVAT AKTUÁLNÍ DĚNÍ, TRENDY A NOVÉ METODY. TEN KDO URAŽENĚ SEDÍ SE ZALOŽENÝMA RUKAMA, ZŮSTANE NAKONEC NA OKRAJI. MY ROZHODNĚ NECHCEME, ABY OSPODY BYLY NA OKRAJI NAOPAK.

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY A TĚŠÍME SE NA VÁS V NAŠICH RUBRIKÁCH.

VAŠE/NAŠE PKSPOD