Milé kolegyně, milí kolegové,

věříme, že si zaslouženě užíváte prázdnin.  I zástupci PKSPOD si vychutnávají krásné letní dny, přesto však již lehce přecházíme do podzimního režimu. Do tohoto období jsme slibovali diskuse nad signalizovanými tématy.

Jedním a pro nás obyčejné „ospoďáky“  ne málo důležitým tématem bylo:

Ochrana soukromí a totožnosti pracovníka OSPOD při kontaktu s Policií ČR.

Obdrželi jsme dotazy od členů PKSPOD, které nastínily problematiku ochrany totožnosti pracovníka OSPOD při kontaktu s PČR, problematiku legitimování zaměstnance OSPOD ze strany PČR a nedostatečnost průkazky zaměstnance OSPOD pro účely této legitimace. Z mapování PKSPOD po celé ČR vyplynulo, že co kraj, to jiná praxe, často se odvíjející od momentálních vztahů, či nálady v dané lokalitě. Zjistili jsme přitom, že tato otázka byla již v minulosti mezi resorty Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva práce a sociálních věcí dávno diskutována a bylo snad dosaženo i jistého celorepublikového koncensu. PKSPOD nezná odpověď na otázku, jak je možné, že o podobném jednání našich ústředních orgánů a jeho závěrech nevěděli nic ani pracovníci OSPOD napříč ČR, ani krajští metodici, co však již PKSPOD zná, je odpověď Policejního prezidia a návod na to, jak v určitých situacích postupovat, aby soukromí a bezpečnost pracovníků OSPOD v první linii bylo ochráněno. S radostí Vám, členům PKSPOD, dáváme v chráněné příloze dopis Policejního prezidia k dispozici, abyste jej mohli využívat a řídit se jím. Skvělá zpráva je, že Policejní prezidium rozeslalo znění tohoto dopisu i na všechna krajská policejní ředitelství, tudíž postup ve spolupráci s PČR by tímto měl být jednotný. Což je nejvyšším cílem PKSPOD, tj. sjednocování výkonu SPOD vůči spolupracujícím subjektům.

Z dopisu vyplývá ještě jedna „maličkost“ a sice Policejní prezidium poukazuje na skutečnost, že ačkoli vykonáváme veřejnou správu, naše profesní legitimace, kterými se prokazujeme, jsou OSPOD od OSPODu odlišné. Ano, je to i nám divné, a proto ještě PKSPOD pokračuje a dovolí si požádat MPSV, aby vydalo vzor průkazu pracovníka OSPOD.

Policejní prezidium nás a MPSV rovněž pozvalo k osobnímu setkání, kterého si nesmírně vážíme a určitě ho využijeme. Z toho důvodu máte i Vy, naši členové možnost ještě stále na PKSPOD k tématu OSPOD versus PČR psát Vaše podněty z praxe pro jednání, protože jistě všichni vnímáme, že dobře nastavená spolupráce OSPOD a PČR je nejen pro nás, ale především pro ochranu ohrožených dětí zásadní.

Pokud by někdo z členů PKSPOD se případného jednání chtěl přímo zúčastnit, napište prosím i tento požadavek na email PKSPOD (pkspod@seznam.cz).

Krásný zbytek léta naše/vaše PKSPOD.