Milé kolegyně a milí kolegové,

informovali jsme Vás v nedávné době o komunikaci mezi PKSPOD a Policejním prezidiem, ve které jsme na Vaše přání řešili problémy ohledně prokazování totožnosti pracovníků OSPOD na PČR.

V dopise, který mají k dispozici členové PKSPOD poukazovalo Policejní prezidium na skutečnost, že orgány sociálně právní ochrany dětí nemají pro svůj výkon veřejné správy jednotný průkaz.  

PKSPOD oslovila MPSV se žádostí o zhotovení jednotného vzoru průkazu pracovníka/ce OSPOD a současně připomněla, že stále očekává reakci na dopis z loňského roku.

V roce 2019 proběhlo několik jednání mezi MPSV a PKSPOD. Posledního jednání se krom řádných členů účastnili i čestní členové PKSPOD z řad neziskových organizací. Na MPSV jsme přednesli některé požadavky i náměty, které vzešly z odborné sekce PKSPOD pro §6 a soudní spory. Poukazovali jsme mimo jiné na skutečnost, že výkon SPOD je třeba sjednocovat, popisovali jsme, jak složité je postavení OSPOD v samosprávném celku, kdy jsou často pracovníci OSPOD využíváni k činnostem, které jim nepřísluší, přičemž diskuse na toto téma je na úřadech složitá, když jeden OSPOD svou roli ustojí a jiný naopak mnohdy až zneužije svých pravomocí ve prospěch svého zaměstnavatele. Bylo nám líto dětí, kterým jsou-li odebírané přímo z rodiny v rámci pohotovostí OSPOD, prohlubujeme trauma ještě tím, že i se zjevně zdravým dítětem obcházíme lékařské pohotovosti, namísto toho, abychom mu co nejdříve zajistili klid a bezpečí. Poukazovali jsme na skutečnost, že se kraj od kraje, OSPOD od OSPODu liší v tom, jak nakládají s listinami OSPOD, na které není založen spis Om, ani NOM a ještě řada dalších, pro někoho možná drobných, pro nás ale každodenních důležitých otázek byla na jednání probírána.

Chceme tímto poděkovat MPSV za velmi věcnou a konkrétní odpověď. Otázky, které jsme žádali zodpovědět, řeší sdělení MPSV tak konkrétně a adresně, že jsme se rozhodli ponechat dopis přístupný veřejně, pro Vás všechny. Domníváme se, že jde o podstatné informace, které v souladu s filozofií PKSPOD chceme poskytovat všem. V příloze tedy naleznete jak dopis PKSPOD na MPSV, tak především metodickou odpověď MPSV a přejeme Vám všem, aby Vám/nám byla spolupráce PKSPOD s MPSV přínosná.   

Milí naši členové, i když jsme informace poskytli veřejně, nezapomínáme na Vás. Vážíme si členství každého z Vás. Rádi bychom pro Vás v budoucnu připravili slavnostní odbornou konferenci, kde se chceme s Vámi, ale i s dalšími odborníky, kteří s PKSPOD spolupracují, či jsou třeba i jejími čestnými členy, opět setkat osobně. Děkujeme, že s námi pracujete, bez Vás by to nešlo.

Vaše PKSPOD 

 

priloha_813192375_0_dopis_MPSV_par. 6

odpověď MPSV