Včera přijatá usnesení vlády, která mají vliv na výkon SPOD:

 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/1–hromadne-akce-1021.pdf –  krizové opatření vlády ze dne 12.10.2020 č. 1021 týkající se omezení hromadných akcí

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/8–Pece-o-deti-1033.pdf – krizové opatření vlády ze dne 12.10.2020  k zabezpečení škol a školek pro děti zaměstnanců vyjmenovaných povolání (ve věku 3-10 let) , včetně sociálních pracovníků a dalších odborných pracovníků vykonávajících činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/5–Socialni-sluzby-pro-deti-1027.pdf – usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1027 o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu (pracovní povinnost studentů)

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/6–Poskytovani-soc–sluzeb-1028.pdf – krizové opatření vlády ze dne 12.10.2020 č.1028 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb

po dobu trvání nouzového stavu

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/4–socialni-davky-1026.pdf – krizové opatření ze dne 12.10.2020 k plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek, včetně dávek pěstounské péče (zjednodušení řízení)

Všechny výsledky jednání vlády ze dne 12.10.2020 naleznete zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-12-rijna-2020-184108

Schváleno bylo rovněž zajištění distribuce ochranných prostředků pro ZDVOPy, usnesení dosud není k dispozici, pošleme Vám ho dodatečně:

 1. Zajištění distribuce osobních ochranných prostředků v souvislosti s onemocněním COVID-19 do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v době vyhlášeného nouzového stavu
  čj. 1208/20
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády:schváleno.

Dále posílám odpověď na opakované dotazy týkající se konání příprav žadatelů o zařazení do evidence pro zprostředkování NRP. Během dneška či zítřka zašleme rovněž stanovisko týkající se dalších oblastí NRP za současné nepříznivé epidemiologické situace.

Přípravy žadatelů o NRP:

Na základě aktuálně platných opatření (stav k 13.10.2020) je možné konat povinné přípravy k přijetí dítěte do rodiny v rámci procesu odborného posouzení žadatelů a probíhajícího správního řízení o žádostech o zařazení žadatelů do evidence pro zprostředkování náhradní rodinné péče, jelikož nejde o „kongres či jinou vzdělávací akci“ (tyto jsou usnesením vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1021 s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. zakázány). Je však nutné zachovat pravidlo (osobní) účasti maximálně 6 osob, včetně lektorů příprav, důsledné používání ochranných prostředků a rozestupy min. 2 metry (neplatí pro členy rodiny).

Dle usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1021 vláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

 1. zakazuje
 2. hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osobve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou:
 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,

přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry;

…..

Na konání příprav žadatelů o zprostředkování NRP by bylo možné vztáhnout uvedenou výjimku v bodu 1 třetí odrážka, kdy by výjimečně mohl být počet účastníků přípravy k přijetí dítěte do rodiny vyšší, jelikož absolvování příprav je ze zákona povinné, avšak doporučujeme tuto výjimky využívat uvážlivě, a to např. v případech, kdy by odložením příprav docházelo k dalšímu zdržení probíhajícího správního řízení (víme, že v některých krajích přípravy od jara neproběhly…). Zde doporučujeme zachovat co nejmenší počet osobně se účastnících osob, např. max. 10. Rovněž platí, že nelze po žadatelích za současné situace osobní účast vyžadovat. Pokud někdo s osobní účastní nesouhlasí, je třeba mu vyhovět a osobní účast odložit, případně začít s přípravou distanční formou.

Pokud je to však alespoň trochu možné, preferujte přípravy distanční formou (on-line), minimálně po dobu trvání nouzového stavu. Není však akceptovatelné odkládat zcela přípravy za situace, kdy je zřejmé, že omezení proti šíření onemocnění covid-19 budou dlouhodobá.