Stanovisko MPSV k NRP v době koronaviru

Vážené kolegyně a kolegové,

níže přinášíme stanovisko MPSV k náhradní rodinné péči v současné době.

NRP