Aktualizace covid doporučení NRP a SPOD

Vážené kolegyně a kolegové,

níže přinášíme aktualizované stanovisko MPSV k výkonu SPOD a NRP

Aktualizace – NRP a SPOD dle usnesení vlády č. 1078-80 (2)