Souhrnné doporučení k zajištění výkonu SPOD v období od 1. 3. 2021

Vážené kolegyně a kolegové,

níže přinášíme dokumenty k danému tématu.

Doporučení_SPOD_březen_2021

omezení_činnosti_orgánů_26_02

určení_škol_26_02