Dopis PKSPOD ohledně kolizního opatrovnictví

Vážené kolegyně a kolegové,

níže uveřejňujeme k nahlédnutí dopis adresovaný MPSV.

dopis PKSPOD ke KO