Platové ohodnocení pracovníků OSPOD – odpověď MPSV

Vážené kolegyně a kolegové,

níže uveřejňujeme odpověď MPSV

finanční ohodnocení pracovníků ospod