Vyjádření PKSPOD k projednávané novele ZSPOD

Vážené kolegyně a kolegové, níže naleznete vyjádření PKSPOD k projednávané novele „našeho“ zákona.

vyjádření PKSPOD k novele ZSPOD