Vážené kolegyně, vážení kolegové,

obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci na zběžném zmapování důvodů odebírání dětí z péče rodičů. Cílem šetření je zmapování nejčastějších skutečných příčin odebírání dětí tak, aby bylo možné plánovat kapacity podpůrných služeb, NRP a pobytové péče – nejen s ohledem na legislativní změny, ale především na stále nedostatečný rozsah pomoci rodinám a dětem. Dotazníkové šetření provádí MPSV.

Dotazník je zpracován v jednoduché formě v google formuláři a jeho vyplnění by nemělo zabrat více, než deset minut a je anonymní, MPSV se ptá pouze na kraj, aby bylo možné pomoci rodinám plánovat cíleně.

Prosíme Vás o přeposlání dotazníku na všechny Vaše zaměstnance, kteří působí v SPOD (včetně NRP a kurately). V dotazníku je uveden návod na vyplnění, informace by se měly týkat případů odebraných dětí za rok 2021.

Dotazník je uveden na tomto odkazu: (viz výše link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhDG5qlcBjUGBLRl5IlxEkbJDRj5OVsapuPHeVCyL8m-K-Cw/viewform?usp=sf_link )

Prosíme všechny respondenty o vyplnění a odeslání dotazníku v termínu do 30. 6. 2022.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na MPSV.

Tým PKSPOD