Vážené kolegyně, vážení kolegové,
níže naleznete informace ohledně možnosti hodnotit z Vaší strany vzdělávací kurzy a jejich kvalitu, kterých se účastníte v rámci plnění kritéria 6c Standardů. Vaše zpětná vazba umožní MPSV ve spolupráci s PKSPOD zvyšovat kvalitu vzdělávacích kurzů. Děkujeme za spolupráci.
S přátelským pozdravem
Tým PKSPOD