Vážené kolegyně, vážení kolegové,
do datové schránky MPSV jsme odeslali návrh PKSPOD na zajištění a stabilizaci profesního a kariérního růstu zaměstnanců OSPOD.
O reakci MPSV Vás budeme informovat.
S pozdravem a s přáním klidných letních dnů
Tým PKSPOD