Vážené kolegyně a kolegové

stále se snažíme prosazovat zájmy OSPOD včetně navrženého kariérního růstu a personální stabilizace

Tým PKSPOD