Vážená paní, vážený pane

rádi bychom vás poprosili o součinnost při výzkumu, který si klade za cíl přispět ke spravedlivějšímu nastavení opatření vztahujících se k příbuzenské náhradní rodinné péči. Jedná se o nadstavbu výzkumu „Využívání a fungování institutu svěření dítěte do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi (IP 70616)“ – výzkum pro MPSV. Vaším úkolem bude se zamyslet nad 4 konkrétními kazuistikami (Dvěma, kde jste podpořili svěření dítěte do péče jiné osoby, konkrétně do péče prarodiče, a dvěma, kde jste podpořili pěstounskou péči prarodičů), a to v období minulých dvou let, tj. v období od listopadu 2019 – do prosince 2021 včetně (jedná se nám o situaci před novelou). Je nám jedno, které případy vyberete, ale zkuste prosím vybrat takové, které si dobře pamatujete, a které zároveň nejsou výrazně specifické. U každé kazuistiky zvlášť, prosím, ohodnoťte na škále 0-10, jakou důležitost měl uvedený aspekt/kritérium pro vaše finální stanovisko, který institut náhradní rodinné péče jste podpořili. Některá kritéria jsou více relevantní (již ze samotného legislativního nastavení) pro pěstounskou péči, jiná mohou být okrajová nebo případně se v dané kauze nemusí vyskytovat vůbec. U takových kritérií, prosím, uvádějte odpověď 0 (naprosto nerelevantní při mém rozhodování). Aby byla Vaše odpověď zaznamenána, je nutné dotazník vyplnit až do konce. Vždy je ale možné se vrátit a odpověď případně upravit. V případě jakýchkoliv nejasností prosím kontaktujte výzkumné pracovnice Leonu Hozovou (leona.hozova@vupsv.cz<mailto:leona.hozova@vupsv.cz>), případně Renatu Kyzlinkovou (renata.kyzlinkova@vupsv.cz) , tel. 776650476.

https://vyzkum.vupsv.cz/remark_scripts/rws5.pl?FORM=kriteria_rozhodovani_NRP

Velice si vážíme vaší pomoci a za součinnost předem děkujeme
S pozdravem za výzkumný tým Leona Hozová a Renata Kyzlinková

PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, Ph.D. MBA

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (VÚPSV)
Research Institute for Labour and Social Affairs (RILSA)
Výzkumná a vývojová pracovnice
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7-Holešovice
Mobil: +420 603 519 766
www.vupsv.cz<http://www.vupsv.cz/>

VÚPSV vydává již 15. ročník odborného recenzovaného časopisu FÓRUM sociální politiky s obsahovým zaměřením na sociální problematiku v nejširším vymezení. Obsah aktuálního čísla a starší čísla jsou zveřejněny ve formátu pdf na www.vupsv.cz<https://www.vupsv.cz/>, kde jsou rovněž uvedeny informace pro autory a možnosti, jak časopis objednat.