Milé kolegyně a milí kolegové,

dovolte mi Vás informovat o tom, že dne 13.7.2023 jsem byla na schůzi výboru PKSPOD zvolena předsedkyní naší profesní organizace. 

Zastávat pozici předsedkyně pro mne znamená více práce, starostí i odpovědnosti, přesto musím říci, že je mi ctí a nesmírně si vážím toho, že mohu zaštiťovat jedinou a z mého pohledu velmi důležitou profesní organizaci, která zvedá, poukazuje a řeší ochranu dětí z pohledu orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Dovolte mi se krátce představit:

  • Od roku 1994 do roku 2015 jsem pracovala na pozici řadové pracovnice OSPOD, od roku 2015 zastávám potom fce ve vedení OSPOD.

O problematiku ochrany dětí prostřednictvím OSPOD se upřímně zajímám a:

  •  vítám nekonvenční a inovativní přístupy, které zefektivní činnost OSPODů směrem k cílové skupině, to je k dětem
  • prosazuji transparentní a vysoce profesionální přístup OSPOD k veřejnosti
  • zaměřuji se též na ochranu a podporu pracovníkům OSPOD
  • v roce 2018 jsem byla oceněna cenou MPSV Gratias, za přínos v oboru sociální práce a ocenění si dodnes nesmírně vážím

V příštím roce (snad) dovrším třicetiletou praxi na OSPOD, zažila jsem řadu změn, řadu profesních radostí i skutečných neúspěchů a smutku. Svoje zkušenosti vám nyní nabízím.

Možná si řeknete, že mě nechcete za svého představitele, protože se mnou nesympatizujete, možná naopak jste příznivcem PKSPOD, či přímo mým, možná ještě neznáte činnost PKSPOD…. To vše můžete změnit jedinou maličkostí, rozšiřte prosím řady členů PKSPOD. Zůstaňte podporovatelem naší profese jen pasivním členstvím, anebo naopak pojďte ovlivňovat dění v PKSPOD přímo. Jako předsedkyně naší organizace vám mohu za sebe slíbit, že nejsme organizace jednoho názoru. Vítáme všechny podněty a názory z našich řad. Je naším přáním, aby nás bylo více, a ještě více aktivních.

V závěru mi dovolte osobní zamyšlení.

Někdy bývám hodně smutná, když vnímám od kolegů/gyň z OSPOD jakousi apatii, nechuť až nezájem, pocity marnosti a žádného zastání. Přesto burcuji sama sebe a snažím se nyní i vás, abyste OSPOD nevzdávali. Moc prosím odložte předsudky, osobnostní ne/sympatie a spojte se s námi. Je nás hodně, ale něco mi říká, že bude nutné, aby nás bylo ještě více. Nečekají nás zřejmě jednoduché časy, přeci se ale jen tak nenecháme umlčet. Jsme odborníci na ochranu dětí jediní svého druhu. Každý den sledujeme, zasahujeme a řešíme dětské osudy. My opravdu nemáme příběhy z vyprávění, z jedné výseče jejich problémů, anebo z mediální prezentace, my je žijeme komplexně spolu s dětmi. Jsme / měli bychom být, jedinou prodluženou rukou státu. Náš hlas musí být slyšen. Nechceme nikomu v ČR diktovat, ale chceme být v zájmu dětí slyšeni. Prosím, staňte se našimi členy, i když vám to zákon neukládá, jako v jiných profesích. 

 

Mějte se moc hezky a kdybyste cokoli potřebovali, jsem tu pro vás. Nikdy bych to však nezvládla sama, bez úžasných kolegů, kteří jsou buď zakladateli, anebo řádnými pracovníky OSPOD na úrovni ORP a vykonávají s neskutečným nasazením práci ve výboru PKSPOD pro nás všechny. Jsou to staro/nově zvolení členové výboru PKSPOD:

Mgr. David Karl – místopředseda, člen výboru PKSPOD

Zdenka Křížová – dosavadní předsedkyně, které moc a moc děkuji za dosavadní činnost a přivedení PKSPOD do současné podoby, členka výboru PKSPOD

Mgr.; Mgr. Martin Doležal – zakladatel, člen výboru PKSPOD

Mgr. Lucie Bordovská, DiS. – členka výboru PKSPOD

Mgr. Barbora Burešová – členka výboru PKSPOD

Milí kolegové z výboru, dovolte mi vám veřejně poděkovat za vaši činnost, pracovní motor i nemalou osobní odvahu. Bez vás by PKSPOD nemohla být.

Vám všem ostatním členům děkuji za to, že jste nám svým členstvím vyjádřili podporu a díky vám se nemusíme cítit, jak jsem výše popisovala – marně, vyhořele a zbytečně.

Mgr. Jardo Weigle, děkuji, že nám umožňuješ komunikovat napříč ČR

Vy všichni výše jste pro mne osobně obrovským závazkem.

Budu též nesmírně vděčná, pokud můj dopis osloví, byť jen jedinou osobu z řad OSPOD, která posílí naší profesní organizaci a za to z celého srdce předem děkuji.

 

S největší úctou a pokorou k vaší práci Dagmar Kubičíková, předsedkyně PKSPOD