Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé, zaměstnanci OSPOD na všech úrovních, níže zveřejňujeme velmi důležitý „Otevřený dopis ministrovi práce a sociálních věcí“, který byl rozeslán všem, kterých se týká řešení ohrožených dětí v ČR.

S přátelským pozdravem
Vaše PKSPOD

„Musíme být silní, abychom mohli hájit nejslabší.“

Otevřený_dopis_PKSPOD_ministr_FV11